Jînanîgariya cihekî talankirî, lêkolîneke şîroveyî, rexneyî li ser romana Sobarto. Rexnegir Mesûd Hasan - Halim Youssef

Jînanîgariya cihekî talankirî, lêkolîneke şîroveyî, rexneyî li ser romana Sobarto. Rexnegir Mesûd Hasan

June 1, 2021

Jînanîgariya cihekî talankirî,

lêkolîneke şîroveyî, rexneyî li ser romana Sobarto.

Rexnegir Mesûd Hasan

Dimeşq – Sûriyê 2006

Bi zimanê erebî ye

Di nivîskariya xwe de, di roman û çîrokên xwe de, Helîm Yûsiv zimanekî herikbar û fêmkirî tîne cem sembolîzmeke kûr, bi destê xwendevanên xwe digre û wan davêje nav deryayeke ramanên pirwate û jihevcihê.

Masoud Hasan – rexnegir

Xwediyê pirtûka „Sobarto, jînanîgariya cihekî talankirî“2006, Dîmeshq,Sûriyê