Romana Kurdî - Halim Youssef

Romana Kurdî

May 15, 2021

Romana Kurdî – Ji destpêkê heta 2010 – Lêkolîn 2011.

Lêkolîneke panoramayî li ser romana kurmancî û zazakî ye,

ji destpêkê heta sala 2010 an.