Mêrê avis - Halim Youssef

Mêrê avis

May 14, 2021

Mêrê avis – Çîrok 1997

Ev pirtûk yekem car bi zimanê erebî li Şamê, sala 1991ê, di riya weşaneke taybet re derketiye.