نقد و بررسی - Halim Youssef

نقد و بررسی

کالبدشکافی در ادبیات حلیم یوسف پژوهشگر: فرزان شیر

ژوئن 1, 2021

به زبان کُردی کالبدشکافی در ادبیات حلیم یوسف، پژوهشگر: فرزان شیر. انتشارات پیوند، 2021 م.

• توصیف سنبل¬ها در رُمان های حلیم یوسف رِبَر هَبون

توصیف سنبل­ها در رُمان های حلیم یوسف -رِبَر هَبون انتشار اروپا- آلمان 2021 م به …

پژوهشی توصیفی، نقدی در مورد رُمان سوبارتو منتقد مسعود حسن

شرح مکان به تاراج رفته پژوهشی توصیفی، نقدی در مورد رُمان سوبارتو. منتقد مسعود حسن …

دنیای Expressionist حلیم یوسف منتقد محمد محی الدین مینو

تجربه­های جدید در داستان سوریه، دنیای Expressionist حلیم یوسف. منتقد محمد محی الدین مینو. انتشارات …