پژوهشی توصیفی، نقدی در مورد رُمان سوبارتو منتقد مسعود حسن - Halim Youssef

پژوهشی توصیفی، نقدی در مورد رُمان سوبارتو منتقد مسعود حسن

ژوئن 1, 2021

شرح مکان به تاراج رفته

پژوهشی توصیفی، نقدی در مورد رُمان سوبارتو.

منتقد مسعود حسن

دمشق-سوریه، 2006 م

به زبان عربی