رمان “پرواز با بالهای شکسته” یکی از سه کتاب پرفروش است - Halim Youssef

رمان “پرواز با بالهای شکسته” یکی از سه کتاب پرفروش است

ژوئن 13, 2021

10.12.2020

ایران – انتشارات افراز: رمان “پرواز با بالهای شکسته” یکی از سه کتاب پرفروش است.
انتشارات افراز در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که ترجمه فارسی رمان “پرواز با بالهای شکسته” ساخته حلیم یوسف در لیست سه کتاب پرفروش قرار گرفته است.