در دانشگاه روژاوا و صحبت در مورد ادبیات کردی برای دانشجویان دانشکده ادبیات - Halim Youssef

در دانشگاه روژاوا و صحبت در مورد ادبیات کردی برای دانشجویان دانشکده ادبیات

ژوئن 24, 2021

در قامشلی در شمال شرقی سوریه ، در منطقه اداره خودمختار
فعالیت ها

29.12.2018