بزرگداشت حلیم یوسف در قامشلی – سوریه 18.06.202 - Halim Youssef

بزرگداشت حلیم یوسف در قامشلی – سوریه 18.06.202

ژوئن 21, 2021

بزرگداشت حلیم یوسف در قامشلی – سوریه
18.06.2021
هفتمین کنفرانس اتحادیه روشنفکران کردستان غربی

در شهر قامیشلی در شمال سوریه برگزار شد و از حلیم یوسف نویسنده کرد در این کنفرانس تقدیر شد

سپاه تقدیر را از طرف وی ، مزکین کامو دریافت کرد